سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالمهدی هاشمی – استادیار گروه مهندسیمکانیک دانشگاه کاشان
مجید دستمالچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تجربی چگونگی حرکت شعله در شرایط گذرا دریک سرامیک متخلخل از جنس Sic با تغییر پارامترهایی همچون نسبت هم ارزی میزان تخلخل، نرخ آتش و زمان پرداخته شده است دراین مطالعه ی آزمایشگاهی از هوای فشرده و گاز طبیعی به عنوان مخلوط واکنش دهنده استفاده شده است برای ردیابی شعله از ۶ ترموکوپل دردیواره مشعل که در راستایمحور مشعل قرارگرفته اند بهره گرفته شده است نتایج بصورت پروفیل های دمای دیواره دمای سطح و سرعت شعله ارایه شده است درآزمایشهای انجام شده مشاهده شده است که قبل از این که شعله به حالت زیرسطحی درآید دو حالت درروند حرکتی شعله پدید می آید. حالت اول برگشت سریع شعله به سطح زیرین محیط متخلخل است درحالت دوم پس از گذشت زمانی مشخص شعله بتدریج دردرون سرامیک نفوذ کرده و پس از طی مسیرهای کوتاهی در درون آن به حالت زیرسطح درمیآید.