سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه پوراحمدی – دانشجویکارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

پیش بینی آبشستگی و روشهای کاهش آن دارای اهمیت فراوانی بوده و از موضوعات علمی بسیار مهم محسوب می شوند دراین تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی از پایه هایی با مقطع متغیر در عمق استفاده شده است بدینمنظور از ۶ پایه مخروطی شکل با قطرهای مختلف که دارای سطح ثابت در معرض جریان هستند استفاده شده و نتایج آن با پایه ی استوانه ای متناظر مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که پایه های مخروطی شکل درکاهش عمق آبشستگی تاثیر قابل توجهی دارند.