سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه پوراحمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

امروزه بیشتر پژوهشگران در زمینه روش های کنترل و کاهش پدیده آبشستگی تحقیقات زیادی انجام میدهند. .در این تحقیق با هدف کاهش آبشستگی موضعی از ایه هایی با مقطع متغیر در عمق استفاده شده است. بدین منظور از ۶ پایه هرمی شکل با اضلاع مختلف که دارای سطح ثابت در معرض جریان هستند، استفاده شده و نتایج آن با پایه ی استوانه ای با مقطع مربع متناظر مقایسه شده است. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که استفاده از پایه های متغیر در عمق باعث کاهش عمق نسبی آبشستگی تا حد ۳۵% در اطراف این پایه ها می شود.