سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ربیعی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر
محمدرضا ترنجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
عبدالکریم نجاران خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

این مقاله با انجام تست سرد g = 1.4وg نسبت گرمای ویژه گازهای خروجی از نازل مورد تست و استفاده از حل عددی سایر مقالات مشابه به مطالعه روی پارامترهای طراحی دیفیوزر های مافوق صوت جهت بازیابی فشار درتست ارتفاع می پردازید مدل تست شده شامل یک مخزن هوای فشرده محفظه موتور نازل با نسبت انبساط بالا محفظه خلا دو دیفیوزر استوانه ای Straight cylindrical exhaust diffuser یا SED با قطرهای مختلف و یک دیفیوزر گلوگاه ثانویه Second throat exhaust diffuser یا STED که همه تقارن محوری هستندمی شود اثرتغییرات پارامترهایی مانند نسبت مساحت دیفیوزر به نازل مینیمم فشار استارت و … روی بازیافت فشار درطول دیفیوزر بررسی میشود تغییرات انجام شده روی جریان داخل دیفیوزر با یک سری نتایج حل عددی با پیکربندی یکسان با مدل تست شده به لحاظ کیفی مقایسه و تایید شده اند.