سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میرجلیل رضوی – دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
تاج بخش نویدچاخرلو – دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
هادی ناصری ملکی – دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف اصلی از این مقاله تحلیل و بررسی تجربی و عددی تاثیر روغنکاری صفحات یک اتصال دولبه برشی بر عمر خستگی این اتصال می باشد. جنس ماده به کار رفته در اتصال آلیاژ آلومینیوم T3-2024 بوده و تست های انجام شده بر روی اتصال برای مقایسه بهدو صورت خشک و روغنکاری شده انجام گرفته اند. نتایج به دست آمده از تست ها و تحلیل های عددی نشان می دهد که در گشتاورسفت کننده به کار رفته روغنکاری صفحات تحت تماس اتصال باعث کاهش عمرخستگی اتصال شده و میزان نیروی انتقالی توسط اصطکاک بین صفحات را کاهش داده و باعث می شود که محل رشدو گسترش ترک های خستگی به لبه میانی سوراخ صفحه اصلی محدود گردد.