سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور طالبی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای استادیار پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوها
حسین امین اسماعیلی – دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید خورسندی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

دراین مقاله بررسی عددی و ازمایشگاهی انتقال حرارت کانال آزمایش یک لوپ تحت فشار بیان میشود کانال آزمایش مذکور شامل مجرای بین دو استوانه هم مرکز با شارحرارتی کسینوسی روی استوانه داخلی است محدوده عدد رینولدز مورد بررسی ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ است به منظور تولید شار کسینوسی المنتی برروی میله داخلی با طول گام متغیر پیچیده شده است دمای سطح میله دربخش آزمایشگاهی با استفاده از ترموکوپلهای نوع k اندازه گیری می شود دربخش عددی جریان مغشوش سه بعدی بررسی میشود نتایج حاصل از اندازه گیری نشان میدهد که مکان بیشینه دمای سطح بالاتر از وسط لوله که متناظر با بیشترین شار تولیدی است اتفاق می افتد همچنین با افزایش عدد رینولدز جریان مقدار بیشینه دمای سطح به میانگین دمای سطح نزدیکتر می گردد. نتایج حاصل از بررسی عددی نیز این واقعی را تایید می کند نتایج حاصل طراحی و ساخت لوپهای تحت فشار و انجام تحقیقات درزمینه انتقال حرارت میله های سوخت راکتورها کاربرد دارد.