سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله به تحلیل و بررسی دقت کاری اسکنرهای نوری در ساخت قالبهای پیچیده تزریق پلاستیک پرداخته شده است ومقایسه ای به لحاظ راحتی کار و د قت در اسکنرهای نوری با سایر اسکنرها صورت گرفته است. در این تحقیق یک پره فنخنک کاری موتور که دارای انحناها و منحنی های پیچیده ای چه به لحاظ ساخت قالب و چه به لحاظ اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها از فایل ابر نقاط بدست آمده از اسکنرها قطعه در محیطCatia) مدل و در نهایت قالب تزریق پلاستیک آن ساخته شده است و عیوب حاصله در حین تزریق در میط نرم افزاریMold flow مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است