سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاشم مظاهری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقدابادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک و پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه ص
جمال ارغوانی هادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گلپایگان
سعید سهرابی پور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله اثر اضافه نمودن فویل آلومینیومی بر روی مقاومت نفوذ کاشیهای سرامیکی از جنس آلومینا۹۹/۵درصد بررسی شدهاست. برای این منظور آزمایش نفوذ پرتابههایی از جنس فولاد ۴۳۴۰ برروی کاشیهای سرامیکی در دو حالت محصور و غیر محصور (با پوشش و بدون پوشش با فویل آلومینیومی) انجام شده و سرعت حد هر یک از ساختارها اندازهگیری شدهاست. فویل آلومینیومی به ضخامت ۰/۱ میلیمتر و کاشی سرامیکی در ابعاد ۵ در ۵ سانتیمتر و به ضخامت ۱۰ میلیمتر میباشد. پس از انجام آزمایش، شبیه سازی نفوذ در کاشی سرامیکی در دو حالت محصور و غیر محصور در نرمافزارLS-DYNA انجام شدهاست. بر اساس نتایج به دست آمده سرعت حد سرامیک محصور و غیر محصور به ترتیب برابر با ۱۶۵ و ۱۴۵ متر بر ثانیه میباشد. بنابراین در حالتی که کاشی سرامیکی توسط فویل آلومینیومی محصور میشود، با افزایش۰/۷ درصدی وزن آن، سرعت حد آن ۱۴ درصد افزایش مییابد. همچنین مقدار انرژی جذب شده در فرآیند نفوذ توسط کاشی سرامیک محصور نسبت به سرامیک غیر محصور در محدوده سرعت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر بر ثانیه، بیشتر میباشد