سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین قندهاری – کارشناس NDT شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
ایمان ابوعلی – کارشناس ارشد NDT

چکیده:

در اغلب سازه های هوایی و در اکثر ساختار فلزی پرنده ها نقش جوش نقطه ای انکار ناپذیر است بنابراین بررسی عمر باقیمانده قطعات و مجموعه های یکپارچه و گسسته که در ساخت آنها از این نوع جوش استفاده شده است واجب است که عیوب احتمالی جوش نقطه ای را تعیین و تفسیر نماییم یکی از پارامترهای مهم در تعیین ضریب اطمینان و تخمین عمر کلی پرنده وابسته به تفسیر دقیق و بررسی موقعیت عیوب می باشد رادیوگرافی یکی از روشهای متعدد آزمونهای غیرمخرب می باشد آشنایی اصولی با فرایندهای جوشکاری و عیوب حاصله از آنها برای تمام بازرسان جوش مفسران فیلم و تمام دست اندرکاران امور فلورسکوپی ضروری و مفید می باشد در این مقاله سعی شده به تفصیل به موارد ذیل پرداخته شود اصول عملکرد جوش نقطه ای و آزمونهای کیفی آن ، خواسته های نیازهای اساسی و اصلی در مورد فیلمهای دیجیتال در جوش نقطه ای ، عواملی که در کیفیت تصویر فیلمهای دیجیتال موثر است ، عیوب اصلی در اتصالات جوش نقطه ای در فلوروسکوپی مانند CRACKS LACK OF FUSIONوCAVITYو EXTERNAL & INTERNAL SPLASHوGAS HOLE، بررسی تصویر فیلم دیجیتال نقطه جوش در آلیاژ های مختلف و در شرایط متفاوت زمانی سرعت تخریب مانندALUMINUM,STEEL,TITANIUMو نکات کاربردی مفید و موثر در آزمونهای فلوروسکوپی نقطه جوش برای بازرسان جوش و مفسران فیلم، تشریح جدول عیوب جوش نقطه ای و حدود عیوب LIMIT) در استانداردهای روسی