سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر خوش خوی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرما

چکیده:

سیستم مقاوم لرزه ای دیوار برشی فولادی که امروزه با سرعت فراوان در اقصی نقاط جهان گسترش می یابد به صورت فراگیر در ساخت ساختمانهای جدید و تقویت لرزه ای ساختمانهای موجود مورد بهره برداری قرار می گیرد . در تحقیق حاضر تأثیر تغییرات سه پارامتر دهانه ، ارتفاع و ضخامت ورق فولادی در مقاومت برشی دیوار برشی فولادی و تغییر مکان جانبی آن مورد مطالعه قرار گرفته است . با تأیید صحت مدل سازی اجزاء محدود در نرم افزارABAQUS و مقایسه با نتایج تجربی ، نمونه های افزون تری مدل سازی شده و تغییرات مشخصات هندسی ورق فولادی بررسی گردیده و همپوشانی مطلوب ، بین المانShell و نتایج تجربی به ثبوت رسیده است .