سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس تراکمه – بوشهر، دانشگاه خلیج فارس
حسن جعفری مجرب – بوشهر دانشگاه خلیج فارس
سعیدرضا دهقانی – بوشهر دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این تحقیق تجربی با ساخت یک دستگاه آزمایشاثر پارامتر هایی مانند عمق فرو رفتگی سیلندرها در آب، غلتشی یا چرخشی بودن سیلندرها و فاصله سیلندرها از یکدیگر بر نیروی پسای حاصله اندازه گیری شده است. سیلندرها بر روی جریان آب شناور می شوند و نیروی پسا به وسیله یک نیروسنج با دقت۰/۰۲نیوتن اندازه گیری می شود. جهت افزایش دقت، در هر حالت آزمایش سه بار تکرار می شود. نتایج حاصله حاکی از آن است که تاثیر فاصله سیلندر ها از یکدیگر بر نیروی پسا بسیار کم و در حدود ۲/۵ درصد از کل نیروهاست. همچنین نشان می دهد که چرخش آزادانه سیلندرها بر روی آب بسته به عمق فرو رفتگی آنها در آب باعث کاهش ۲۰ تا ۳۲ درصدی نیروی پسا نسبت به حرکت صلب سیلندرها بر روی آب می شود