سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد پل – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شکل دهی ورق به صورت سنتی نیاز به قالبهای مخصوص و گران قیمت دارد، قالبهای مثبت و منفی (نرو مادگی) که هر طرف قالب به یک طرف شکل محصول مورد نظر شباهت دارد. صنعتگران حتی برای تولید نمونه اولیه و آزمایشی قطعه صنعتی مجبور به ساخت این قالبها میشوند. کارخانجات صنعتی اخیراً کوشش میکنند تا قابلیت انعطاف پذیری بیشتری را در شکل دهی ورق داشته و پاسخگوی نیاز مشتری باشند. این کوششها روند شکل دهی را به سمت روشهای جدید شکل دهی، که انعطاف پذیری بیشتری نسبت به روشهای سنتی دارند، میکشاند. یکی از این روشها، روش شکل دهی نموی تک نقطهای ورق فلزی است که در آن قطعه بدون نیاز به قالب اختصاصی شکل دهی میشود. این روش برای شکل دهی انواع قطعات متقارن و نا متقارن کاربرد دارد که قطعه تنها با استفاده از یک ماشین فرزCNCو یک ابزار ساده سر کروی شکل دهی میشود. مزیت این روش توانایی ساخت نمونه اولیه قطعات و یا تولید قطعات در دستههای کوچک و در زمان طراحی و ساخت کم میباشد. این مقاله به بررسی چهار پارامتر قطر ابزار، ضخامت ورق، زاویه طراحی و پیشروی عمودی بر روی نیروی شکل دهی و پیش بینی شکست با استفاده از منحنی های نیرو بر روی ورق آلومینیوم ۱۲۰۰ با استفاده از یک روش آزمایشی پرداخته است