سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد کیخا – دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران، ایران.
حمید مهدیقلی –
محمدسعید سیف –

چکیده:

دراین مقاله نویز تولیدی یک مدل پروانه بصورت تجربی بررسی شده است باتوجه به منابع تولید نویز که حاصل ازانتقال انرژی به سیال و تغییرات فشارسیال می باشد نویز پروانه دردو حالت مختلف بررسی شده است درحالت اول عمق پروانه ثابت و فاصله هیدروفون از آن تغییرمی کند ولی درحالت دوم باثابت قراردادن فاصله افقی هیدروفون ازپروانه عمق پروانه تغییر می کند باتوجه به ابعاد حوضچه ازمایش که منجر به ازمایش درمیدان نزدیک میشود یک سری استانداردها که توسط موسسه سیستم های دریایی لندن ارایه شده نیز برای انجام ازمایش درنظر گرفته شد. نتایج حاصل ازبررسی تجربی نویز پروانه دریک استخر با ابعاد (m)*5(m)*5(m)5 حاکی از آن است که درعمقهای مختلف پروانه مطابق با پیش بینی ها با افزایش فاصله هیدروفون ازپروانه سطح فشارصوت کاهش می یابد.