سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت قاسمی – دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی مظاهری –

چکیده:

دراین مقاله تاثیر نقش تغییرسرعت آب برروی نفوذ جت آب درجریان هوای مخالف وهمچنین انحراف جت آب درجریان عرضی هوا مورد بررسی قرارگرفته است که برای یک کاربردخاص از ریزجت های با قطر ۰/۴ میلیمتر با نسبت طول به قطر ۱۱۰ استفاده شده است جت های آب درسرعتهای مختلف به درون جریان هوا پاشیده شده اند و سرعت جت های آب نهایتا به ۱۷/۶ متربرثانیه می رسد برای پاشش آب از هوای فشرده ا ستفاده شده است جریان هوا با سرعت ثابت به سمت جت های آب دمیده می شود این جریان هوا توسط یک تونل باد طراحی شده توسط نویسندگان تولید شده است میزان نفوذ جت ها درجریان مخالف و الگوی انحراف جت ها درجریان عرضی بصورتتصویری نمایش داده شده است برای میزان عمق نفوذ رابطه ای توانی برحسبنسبت سرعت جت مایع به سرعت جریان هوا استخراج شده است.