سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
رضا ابراهیم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر نسبت هم‌ارزی دو سوخت اکسیژن‌دار اتانول (۲%، ۴% و ۶%) و بیودیزل (۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰%، ۲۵% و ۳۰%) بر اکسیژن خروجی و دمای آب و روغن موتور، در دو دور ۱۳۰۰ و ‌rpm2000 ( به ترتیب دور گشتاور بیشینه و توان بیشینه) مورد بررسی قرار گرفت. آزمونها بر اساس استاندارد ECE R-96 و در شرایط بار کامل انجام شدند. نتایج نشان داد که با افزایش بیودیزل و اتانول نسبت هم‌ارزی کاهش پیدا می‌کند. اما در دور rpm‌۲۰۰۰ نمونه‌های سوخت حاوی ۶% اتانول، رفتار متفاوتی داشته و با افزایش بیودیزل، نسبت هم‌ارزی در ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا می‌کرد. در همه نمونه‌ها با افزایش اتانول و بیودیزل، درصد اکسیژن خروجی از اگزوز افزایش یافته ولی دمای آب و روغن موتور اندکی کاهش می‌یافت