سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید اطلس چیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه با کم شدن ذخایر انرژیهای تجدید ناپذیر و مشکلات عدیده این نوع انرژیها استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر رو به افزایش است. بالابردن راندمان سیستمهای مرتبط با این انرژی یکی از دغدغههایعصر حاضر است تا بدین گونه بتوان سیستمهای مربوطه را جایگزین سیستمهای قبلی کرد. یکی از مواد پرکاربرد در سیستمهای خورشیدی، شیشه میباشد. از شیشه غالبا بعنوان پوشش در این دستگاهها استفاده میشود. بنابر این عملکرد نوری شیشه بخصوص مقدار عبور تابش توسط شیشه از مشخصههای مهم در انتخاب شیشه میباشد. در این مقاله سعی شده است تا با اندازهگیری مقدار تابش کل و مستقیم در شیشههای مختلف موجود در ایران ضرایب عبور آنها را محاسبه کرده، تا اثرات ناخالصی، رنگ، سندبلاست کردن بعلاوه اثر ضخامت در مقدار ضریب عبور بررسی شود. تاثیر تغییر زاویه شیشه در مقدار ضریب عبور آن نیز بررسی شده است.