سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

موسی بلالی اوصیا – کارشناس ارشد
سیدجمالی حسینی پور – استادیار
محمد بخشی جویباری – استاددانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالحمید گرجی –

چکیده:

صفحات دوقطبی یکی از مهمترین اجزای یک پیل سوختی به حساب می آیند این صفحات ازجنس های مختلف نظیر صفحات گرافیتی کامپوزیتی و فلزی بخصوص فولاد زنگ نزن و با فرایندهای متفاوت نظیر ماشین کاری قالبگیری و شک لدهی ساخته می شوند دراین پژوهش شکل دهی صفحات دوقطبی فلزی ازجنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با ضخامت ۰٫۱۱ میلیمتر و با الگوی پین شکل به کمک فرایند هیدروفرمینگ بطور تجربی مورد بررسی قرارمیگیرد درابتداتکرار پذیری فرایند هیدروفرمینگ و درادامه اثرپارامتر هندسی زاویه دیواره قالب و پارامتر فرایندی نظیر فشارشکلدهی برروی توزیع ضخامت و درصد پرشدگی پروفیل مورد بررسی قراررمیگیرد به این منظور دوقالب با زاویه دیواره صفرو۱۷درجه درابعاد کوچک و با ۷پین با مقطع دایره ای تهیه شد سپس به کمک واحد اعمال فشار فشارهای ۴۰۰و۸۰۰و۱۰۰۰و۱۲۰۰ بار اعمال شد پس ازانجام ازمایشات موردنظر و بررسی نتایج مشخص گردید که فرایند هیدروفرمینگ ازقابلیت تکرار پذیری بالایی برخوردار میب اشد.