سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد قائمی – استادیار مهندسی شیمی
میثم تراب- مستعدی – استادیار مهندسی شیمی
حسین قنادزاده – دانشیار مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق، دولومیت بعنوان جاذب طبیعی برای حذف کبالت از محلول های آبی استفاده شده است. اثر پارامترهای مختلف شامل pH، دما، زمان تماس، برای تعیین سینتیک و مکانیزم فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها در غلظت های مختلف اسیدی انجام گرفته و در pH حدود ۵٫۵ بالاترین جذب انجام شده است. همچنین آزمایش های جذب در دماهای ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد انجام گرفته و نتایج نشان داد که جذب در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد بیشتر از جذب در دماهای دیگر می باشد. داده های سینتیکی نشان داد که داده های تجربی تطابق خوبی با مدل سینتیکی درجه دوم داشته و تطابق ضعیفی با مدل درجه اول دارد. پارامترهای ترمودینامیکی در دماهای مختلف بررسی شده و نتایج نشان داد که انرژی آزاد گیبس منفی بوده و فرآیند جذب خودبخود و گرمازا می باشد.