سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک هدیه – دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک ، گروه فیزیک اتمی و مولکولی
محمد علی محمدی – دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک ، گروه فیزیک اتمی و مولکولی- پژوهشکده فیز
صمد سبحانیان – دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک ، گروه فیزیک اتمی و مولکولی

چکیده:

نتایج ارائه شده در این مقاله به بررسی تجربی سرعت لایه جریان در دستگاه پلاسما فوکوس سهند با فشار ۰/۲۵ تور می باشد. با استفاده از دو پروب مغناطیسی سه بعدی بالای سطح اند سرعت لایه جریان در شرایط مختلف کاری برای گاز های اکسیژن، نیتروژن و ارگون بررسی شده است. سرعت لایه جریان در بازه انرژی ۴۰-۲۰ کیلوژول در دو فاز شعاعی و محوری بطور همزمان بطور تجربی مطالعه شده است. حداقل سرعت در فاز محوری برای گاز اکسیژن به مقدار (فرمول در متن اصلی مقاله) و حداکثر (فرمول در متن اصلی مقاله) برای گاز کاری ارگون بدست امده است. با اندازه گیری های انجام شده ماکزیمم و مینیموم سرعت لایه جریان در فاز شعاعی بترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) برای گاز ارگون با ولتاژ ۱۷کیلوولت و (فرمول در متن اصلی مقاله) برای گاز اکسیژن در ولتاژ ۱۲ کیلوولت بدست امده است.