سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رضایی کوپائی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
محسن دوازده امامی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
آزاده حسینی نوگورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

از آنجا که امروزه مشعلها سهم عمده ای درمصرف سوختهای فسیلی دارند لذا بهینه سازی مصرف انرژی درمشعلها به شدت مورد توجه پژوهشگران می باشدنحوه اختلاط سوخت و هوا تامین مناسب دبی هوای لازم تاثیر شرایط محیطی سیستمهای اندازه گیری و کنترل از جمله موضوعات مطالعاتی جهت بهبود پروفیل دمای خروجی مشعلها به شمار می آید به منظور حذف و کنترل نوسانات هوای ورودی به مشعل ها که معمولا توسط فن ها تامین می گردد از تکنیکهای مختلفی استفاده می شود دراین مقاله با استفاده از نتایج تجربی و براساس استاندارد AMCA به بررسی تاثیر ساختارهای ماتریسی با ابعاد مختلف برفشار جریان خروجی از فن پرداخته شده است با بکارگیری سیستم داده برداری مقدار فشار کل و فشار استاتیک جریان درمقطع لوله برحسب زمان اندازه گیری و پروفیل سرعت و میزان دبی حجمی محاسبه شده است نتایج نشان میدهد که استفاده ازساخترا ماتریسی با ابعاد ۳mm تاثیر بسزایی درکاهش نوسانات فشار دارد.