سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صادقی – استاد، دانشگاه تربیت مدرس
اناهیتا رضایی – کارشناس مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت مپنا ژنراتور

چکیده:

فرآیند فورج پره بدلیل پیچیدگیهای هندسه قطعهکار و خواص موردانتظار بعد از فورج، در مراحل طراحی و اجرا دشواری ها و ریسک های زیادی دارد. یک شبیه سازی قابل اعتماد اطلاعات مفیدی در این زمینه به طراح میدهد و هزینههای بعدی مربوط به اصلاح قالب و پارامترهای فرآیند را بطور قابل توجهی کاهش میدهد. برای این منظور در پژوهش حاضر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیومAl-2024 که برای تولید پره فن ژنراتور ۲۰۲ مگا ولت آمپر زیمنس مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از آزمایشهای فشار در دماها و نرخهای کرنش مختلف بدست آمده است و با استفاده از این دادهها ضریب اصطکاک سطح تماس با استفاده از آزمایش رینگ محاسبه شده است. برای ارزیابی نتایج آزمایشها و صحت شبیه سازیهایی که انجام میشود آزمایشهای عملی اجرا شده است. به این ترتیب با توجه به هزینههای بسیار بالای ساخت نمونه اصلی پره، از آزمایش پرس جانبی استوانه استفاده شده است. نتایج آزمایش عملی و شبیه- سازی عددی تطابق بسیار خوبی باهم دارند لذا پیشبینی می شود نتایج شبیه سازی پره مورد نظر نیز قابل اعتماد خواهد بود