سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

نتایج یک مطالعه تجربی روی مشخصات جریان حول یک سیلندر سه بعدی با مقطع مربعی متصل به کف تونل باد (نظیر جریان از روی ساختمان بلند) در این مقاله ارائه شده است. آزمایش-ها در تونل باد مدار باز مادون صوت دانشگاه یزد با حداکثر اغتشاشات جریان آزاد۰/۲% و به سیوله دستگاههای جریان سنج سیم داغ انجام شدند نسبت منظری سیلندرهای مورد بررسی ۳و۷ نسبت انسداد تونل ۳/۳% و سرعت جریان آزاد در ازمایشها ۱۱و ۲۰m/s (متناظر با اعداد رینولدز ۱۱۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ) میباشد. در این مطالعه،بررسی سرعت متوسط و شدت آشفتگی در جهت جریان، اثرات عدد رینولدز بر ویژگیهای جریان و نیز تحلیل طیفی سیگنالهای سرعت انجام شدهاست