سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رحمت مند – دانشجوی کارشناسی ارشد شیراز
محمود یعقوبی – اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز
ابراهیم گشتاسبی راد –

چکیده:

دراین پژوهش مکانیک سیال اطراف یک ساختمان گنبدی درجریان لایه مرزی اتمسفری به صورت تجربی مطالعه شده است برای بررسی جریان ابتدا لایه مرزی اتمسفری به کمک یک تولید کننده ورتیسیتی و ایجاد زبری درتونل باد تشکیل داده شده است ساختمان گنبدی دارای شش پنجره و یک روزنه درسقف می باشد که به تهویه طبیعی ساختمان کمک می کند دراینم قاله دو حالت بازوبسته شدن پنجره ها مورد بررسی قرارگرفته و توزیع سرعت درهردوحالت درمقاطع مختلف اندازه گیری شده است چگونگی گردابه ها درپشت ساختمان و بالای گنبد بایکدیگر مقایسه شده است و تاثیروجود پنجره ها درتوزیع جریان مورد ارزیابی قرارگرفته است