سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد فرشچی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر پارامترهای هندسی مشعل کم چرخش برروی پایداری شعله حاصل از آن آزمایشهای مختلفی با تغییر نسبت هم ارزی و دبی جرمی مخلوط سوخت وهوا انجام شده است این نوع مشعل در ابعاد قابل تست طراحی و ساخته شده که سبب ایجاد جریان کم چرخش می شود نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش طول خروجی و زاویه پره های چرخاننده مشعل شعله پایدارتر میش ود افزایش ضخامت مجرای خروجی مشعل شعله را ناپایدار می کند افزایش نسبت انسداد مشعل درمحدوده طراحی باعث کاهش پایداری شعله می شود.