سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسهیل مرعشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مکانیک
سعید فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر راد – استاد دانشگاه صنعتی شریف
قاسم بهفرشاد – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مخروط ناقص تو خالی ساخته شده که از ورق نازک از جنس آهن گالوانیزه با شیب همگرایی کمتر از ۵ درجه در تونل باد مادون صوت در رینولدزهای مختلف در دو جهت کاهش و افزایش سطح مقطع مورد آزمایش قرار گرفته است، میزان تغییرات ضریب پسا و نیروی پسای اصطکاکی اندازه گیری شده است. آزمایش های مذکور در تونل باد در شرایط ابعادی مشابه ، برای مدل های پوشش داده شده با رزین اپوکسی(RL440/HY 440 و همچنین با رزین اپوکسی با الیاف شیشه ( ۱۰۰EW تکرار گردیده و نتایج حاصله با نتایج مربوط به همان مدل ها اما در حالت بدون پوشش مقایسه گردیده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که ضریب پسای اصطکاکی در حالت پوشش با اپوکسی بین ۳۲ تا ۳۹ درصد و با پوشش اپوکسی با الیاف شیشه بین ۴۴ تا ۴۸ درصد در رینولدزهای مختلف کاهش یافته است