سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بنافی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالامیربک خوشنویس – استادیاردانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی دنباله سیلندر با مقطع دایره ای شکل پرداخته شده است همچنین برهمکنش بین دنباله سیلندر و لایه مرزی ناشی از صفحه صاف پرداخته شده است این آزمایش درتونل باد انجام شده است که مشخصات تونل باد به این صورت می باشد به منظور ایجاد جریان دراین آزمایشها از تونل باد مادون صوت سرعتماکزیمم ۳۰ متربرثانیه و سطح مقطع ۴۰*۴۰cm2 و شدت اغتشاشات کمتر از ۰٫۱ درصد برای اندازه گیری مشخصه های جریان از دستگاه جریان سنج سیم داغ دما ثابت استفاده شده است دستگاه تونل باد و سیم داغ هر دو ساخت شرکت فراسنجش صبا می باشد سیلندر مورد آزمایش از جنس پلکسی گلاس و به قطر۲۰MM می باشد این آزمایشات درسرعت ۲۰ متر برثانیه اندازه گیری شده است دراین آزمایش سیلندر را در فاصله ۲۵MM از صفحه صاف قرار داده ایم و در ایستگاه های به ترتیب x/d = 0.5 ,1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 پشت سیلندر x: فاصله پشت سیلندر و d:قطر سیلندر پروفیل سرعت را به دست آورده ایم با انجام آزماشها و تحلیل نمودارهای حاصل از آن مشاهده شد که پروفیل سرعت متوسط و مقدارپارامترvelocity defect به موقعیت محهل داده برداری بستگی داشته و با افزایش فاصله از سیلندر پروفیل سرعت متوسط عریض تر می شود.