سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی ثقفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علوم و تحقیقا
محمد ملک آبادی –

چکیده:

در این تحقیق تأثیر پارامترهای ورودی در فرآیند سختکاری القایی (اینداکشن) از جمله توان، زمان القای جریان و فاصله بین کویل اینداکتور و میللنگ بر روی عمق لایه سخت شده و مقدار سختی سطح میل لنگ های میکرو آلیاژی مورد بررسیقرار گرفته است. نتایج حاصل نشانگر رابطه مستقیم مابین توان و زمان القای جریان با عمق لایه سخت شده و مقدار سختی سطح می باشد. نتایج بدست آمده نشان میدهند که با کنترل پارامترهای ورودی فرآیند میتوان عملیات سختکاری القایی رابا کمترین انرژی الکتریکی مصرفی و کمترین میزان صدمات سطحی و ابعادی به میللنگ انجام داد. همچنین مشخص شد که ابعاد ناحیه سختکاری شده، تحت تأثیر فاصله بین کویل و میللنگ می باشد. نتایج خروجی این پژوهش به منظور بهینه – سازی خط تولید میللنگ در شرکت موتور سازان تراکتور سازی تبریز مورد استفاده قرار گرفته است.