سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا سیفی – کارشناس دانشگاه اصفهان
محمدصادق حاتمی پور – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه اثرعوامل مختلفی همچون نرخ گاز ورودی دمای گاز ورودی درصد نمک آب شور نوع گاز و غیره با تغییر آنها مشاهده و گزارش شده است یکی ازمهمترین اهداف این تحقیق ارتقا این نوع آب شیرین کن از منظراقتصادی بوده و باتوجه به اینکه آب شیرین کنهای انجمادی تقریبا نزدیک به ۶۰سال است که مورد استفاده قرارمیگیرد و درانها برای عمل انجماد ازگازهای مبرد گران قیمت یخچالی استفاده میشود دراین تحقیق تلاش براستفاده از گازهای با قیمت پایین و دردسترس ترین بوده است که ازنظر زیست محیطی نیز خطرکمتری را ایجاد م یکند به این خاطر ازکپسولهای گازهای شهری و Co2 استفاده شده است.