سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامیار موقرنژاد – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
صدیقه طاطیان –
سهیلا نریمانی –
زهرا دست باز –

چکیده:

تاثیر بکارگیری سینی های با جریان عمودی و افقی درخشک کن سینی دار برای خشک کردن میوه کیوی در خشک کن سینی داری بصورت تجربی مورد مطالعه قرارگرفت دراین تحقیق تغییرات رطوبت مطلق و سرعت خشک شدن در طول زمان درشرایط مختلف برای دونوع سینی با جریان های عمودی و افقی بررسی شد درنتیجه این تحقیق مشخص شد که دربرخی مراحل خشک شدن میوه کیوی تفاوت نوع سینی و جریان اثر محسوسی روی نتایج فرایند باقی خواهد گذاشت حال آنکه درسایر موارد بین عملکرد دو نوع سینی تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نمی شود.