سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید آل بویه – کارشناس ارشدعمران سازه دانشگاه گیلان
نصرت اله فلاح – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

هدفاز این مقاله بررسی تجربی تاثیر میراگر های سیال ویسکوز برارتعاش سازه ها و مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج مدل شبیه سازی شده می باشد نتایج مطالعه تجربی و عددی پاسخ یک مدل آزمایشگاهی چهارطبقه فولادی در برابر تحریک تکیه گاهی هارمونیک برای چهارحالت کنترلی با درصد میرایی های مختلف ارائهشده است معیار ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی بصورت درصدکاهش پاسخ حداکثر جابجایی طبقه بام سیستم اصلی درنظر گرفته شده و برنامه های مربوط به تحلیل درمحیط نرم افزار MATLABنوشته شد. با توجه به بروز درصد استهلاک قابل توجه بهوسیله میراگرهای ساخته شده رفتار لرزه ایی سازه با استهلاک بالا از طریق شبیه سازی رفتار سازه مدل انجام شده است.