سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگین منیری منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیدمصطفی نوعی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
شیده خیامی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش به منظور مطالعه ی تاثیر استفاده از مبدلهای حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال برکاهش مصرف انرژِی یک سیستم تهویه مطبوع، دستگاهی طراحی و ساخته شد. مبدل های لوله گرمایی به کاررفته، از نوع ترموسیفون و متشکل از دو مبدل دوردیفه با تعداد ده لوله درهر ردیف با آرایش مثلثی می باشند که از نانوسیال متانول/ TiO2 با غلظت ۴-۱درصد و با نسبت پرشدن ۵۰درصد به عنوان سیال عامل درآنها استفاده گردید. با تغییر دمای هوای ورودی در رطوبت مطلق ثابت، عملکرد مبدلهای حرارتی لوله گرمایی دو وچهار ردیفه با غلظت های متفاوت نانوسیال در میزان صرفه جوی انرژی دربخش پیش سرمایش و بازگرمایش سیستم تهویه مطبوع بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که با استفاده از مبدل چهارردیفه و غلظت ۲درصد وزنی نانوسیال، بیشترین صرفه جویی انرژی دربخش پیش سرمایش و به میزان ۳۶-۱۰درصد برای هوای ورودی با دمای ۵۰-۳۵درجه حاصل میگردد. در این حالت، انرژی بازیابی شده قادر به تامین کل انرژی بازگرمایش مورد نیاز می باشد.