سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حاجی پور – کارشناس ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه
فرزاد ویسی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی بنافی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این مطالعه، به بررسی تجربی اثر نسبت پر شدن که یکی ازفاکتورهای مهم در کارایی حرارتی ترموسیفون دوفازی بسته میباشد،پرداخته شده است. به این منظور، از یک لوله مسی به طول و قطر خارجی ۱۱۰ cm و ۲۲ mm بعنوان ترموسیفون استفاده شده است این آزمایشات در سه نسبت پر شدن ۵۵% ، ۷۵% و ۸۵% و در هشت توان ورودی از ۵۰w تا ۴۰۰ w و فشار کار ۱۶۰ میلیبار انجام گرفتهاست. نتایج نشان دهنده بیشترین کارایی حرارتی ترموسیفون در نسبت پر شدن % ۷۵ و توانو ۳۰۰wاست.