سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود خوئینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
احمد صابونچی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی اخوان بهابادی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق مطالعه ازمایشگاهی برروی ضرایب انتقال حرات چگالشی جریان R-134a داخل لوله موجدار پیچشی با شیبهای مختلف لوله نسبت به افق a زاویه سطح افق با بردار سرعت مبرد درجهت مثلثاتی صورت گرفته است دادههای تجربی طی فرایند چگالش مبرد R-134a درهفت شیب متفاوت کندانسور آزمایش در محدوده زاویه ای ۹۰-درجه تا ۹۰درجه + درمحدوده سرعت جرمی مبرد ۸۷/۰۱۲ تا۱۹۷/۸۳۵ kg / m2 جمع آوری گردید تحلیل داده ها نشان داد که تغییر شیب لوله تاثیرزیادی برانتقال حرارت چگالشی دارد درسرعت جرمی پایین مبرد و کیفیت پایین بخار بالاترین ضریب انتقال حرارت چگالشی مربوط به شیب ۳۰ درجه + می باشد که ۱/۴۱ برابر کمترین ضریب انتقال حرارت چگالشی که درشیب ۹۰درجه – اتفاق می افتد می باشد همچنین مشخص شد که درتمامی سرعتهای جرمی بالاترین ضریب انتقال حرارت میانگین درشیب ۳۰درجه+اتفاق می افتد.