سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی درویشی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
حسن خالقی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد رئیسی – دانشیار دانشگاه تهران
مهرداد کوکبی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی انتقال حرارت جابهجایی درلوله تحت شرایط مرزی دمای ثابت دیواره یک سامانه آزمایشی ساخته شده و نانوسیال آب-اکسید مس( ۵۶ نانومتر) در سه کسرحجمی ( ۲ ،۱ و ۳ درصد) به منظور بررسی انتقال حرارت در ناحیه ورودی لوله در محدوده عددرینولدز ۱۹۰<Re<300 استفاده شده است. ابتدا به بررسی تغییرات افت فشار، ضریب اصطکاک و عدد پویسوله با عدد رینولدز در کسرحجمیهای مختلف پرداخته شده و سپس بررسی پروفیل طولی دما، ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت و تغییرات آنها با عدد گراتز در دستور کار قرار گرفته است.در نهایت براساس توان مصرفی پمپ کردن نانوسیال و میزان گرمای منتقل شده اثر عدد گراتز در ناحیه ورودی لوله بررسی شده است.