سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی نژاد – سازمان بهره وری انرژی ایران
عباس عباسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از افزودنی های آلی ـ کاتالیستی درفرایند احتراق دراین مقاله ازمایشهای میدانی برروی احتراق مازوت به همراه یک نمونه از این نوع از افزودنی ها و همچنین سوخت مازوت بدون هیچگونه افزودنی انجام شده و نتایج حاصل مقایسه گردیده و ارایه شدهاست باتوجه به این نتایج اثرات افزایش دمای گازهای خروجی از دودکش افزایش درصد اکسیژن درمحصولات احتراق و همچنینکاهش مصرف سوخت با استفاده از افزودنیهای مذکور قابل مشاهده می باشد موازنه جرم و انرژی و میزان انرژی مفید حاصل از احتراق سوخت با افزودنی های الی کاتالیستی درمقایسه با سوخت مازوت بدون هیچگونه افزودنی ازمواددیگری است که دراین مقاله به آن پرداخته شدهاست.