سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی علوی نیا – دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
علی فرشاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

جاذبهای انرژ ی به منظور مستهلک کردن انرژی حاصل از برخوردها مورد استفاده قرار می گیرند تا از انتقال آسیب به سازه و یا س رنشینان خودروها جلوگیری نمایند . میزان جذب انر ژی، نیروی متوسط و نیروی بیشینهی اولیه از پارامترهای اصلی در طراحی و نصب جاذبهای انرژی هستند . هدف از این تحقیق ، بررسی تجربی اثر هندسهی مقطع (دایره، ششضلعی و مربع) بر رفتار مکانیکی مقاطع جدار نازک با و بدون فوم فلزی تحت تاثیر بارهای محوری شبه استاتیکی است . لوله های مورد بررسی از جنس آلومینیوم بوده و فوم مورد استفاده نیز آلومینیومی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که مقطع دایره دارای بیشترین مقدار نیروی متوسط و جذب انرژی است و از طرفی فوم آلومینیومی نیز باعث بالا رفتن میزان جذب انرژی و بالا رفتن مقدار نیروی میانگین میشود