سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت اله مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
اکبر محمدی دوست – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
یوسف نادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مصطفی کشاورزمروجی – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

به دلیل نیازروزافزون صنایع دارویی و غذایی به خصوص درصنایع استرلیزه کردن موادغذایی استفاده ازروش حرارت دهی اهمی رو به افزایش است دراین تحقیق میزان انتقال جرم نفوذنمک بهداخل قطعه ای جامد سیب زمینی و پروفایل های غلظت زمان درولتاژهای مختلف و هدایت الکتریکی دما درغلظت های مختلف محلول مورد مطالعه قرار دادیم ابتدا قطعه ای از سیب زمینی را درون محلولی از اب و نمک با غلظت ۱ درصد وزنی انتخاب کردیم سپس با اعمال ولتاژ های مختلف اثرافزایش ولتاژ را بروی توزیع دما و همچنین میزان انتقال جرم بررسی کردیم درولتاژ ۱۰۰v ودرغلظت های ۰/۵و۰/۷۵و۱ درصد وزنی نمک به بررسی میزان نفوذنمک و همچنین توزیع دما درآن غلظت های پرداختیم دراین ولتاژ و غلظت ۱ درصد وزنی درمدت زمان ۱۴دقیقه از دمای ۲۰ درجه به دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و همچنین بالاترین هدایت الکتریکی رسیدیم