سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مهری زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران
جواد خلیل زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران
باقر دیبایی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس تهران

چکیده:

دراین کار تجربی تاثیر تغییرات فشار گاز بافر زنون و همچنین تغییرات توان لیزر دمش بر سیگنال فوتوآکوستیک بخار کلروفرم مورد بررسی قرارگرفت کلروفرم گازی در بافر زنون در داخل سلول فوتوآکوستیک تخلیه شده تزریق گردید. تابش لیزر CO2 توسط چاپر با فرکانس تشدید برای دمش استفاده گردید تغییرات فشار داخل سلول فوتوآکوستیک توسط میکروفون تعبیه شده در وسط مشدد آکوستیکی به سیگنال تبدیل شده و در اسیلوسکوپ مشاهده شد آزمایشها نشان داد که با افزایش فشار گاز بافر و توان لیزر سیگنال فوتوآکوستیک افزایش می یابد که با رابطه نظری در توافق کامل می باشد.