سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه گودرزی – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا‐آیرودینامیک
محمود مانی – استاد دانشکده هوافضا

چکیده:

جریان حول ایرفویلهای نوسانی، مرتبط با فلاتر بال هواپیما، هلیکوپتر، پره توربوماشینها و… میباشد. این جریانها در مطالعه بیوهیدرودینامیک، به دلیل نیاز به فهم مکانیزم جلوبرندگی حیوانات دریایی و حشرات، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند نیروها در حالت ناپایدار رفتاری متفاوت با حالت پایدار از خود نشان میدهند. در این تحقیق جزئیات رفتار دنباله ناپایدار ایرفویل اپلر ۳۶۱ با وتر ۱۵ سانتیمتر و حرکت نوسانی قائم سینوسی، در فرکانس ۱و ۳ هرتز، دامنه نوسان ۴سانتیمتر و زوایه حمله ۸ درجه، توسط حسگرهای سیم داغ مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که برای یک ایرفویل ناپایدار، اثر فرکانس کاهش یافته در جریان دنباله آن بسیار مهم است؛ افزایش مقدار فرکانس کاهش یافته تاثیر زیادی بر روی افت مومنتم در دنباله دارد