سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام صباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
هوشنگ بهرامی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکد
محمد جواد شیخ داودی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکد

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر مخلوط های مختلف بیواتانول- بنزین بدون سرب بر مشخصه های عملکردی یک موتور چهار سیلندر، چهار زمانه، اشتعال جرقه ای با سیستم سوخت رسانی کاربراتوری بررسی شد. هدف اصلی در این تحقیق تعیین مشخصه های عملکردی موتور با استفاده از بنزین بدون سرب و مخلوط های بیواتانول-بنزین بدون سرب در بارها و سرعت های مختلف موتور و بدست آوردن ترکیب بهینه بیواتانول با بنزین است. بدین منظور بیواتانول در نسبت های ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصد حجمی با بنزین بدون سرب مخلوط گردید و در شش سرعت موتور ( ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ دور در دقیقه) با سه تکرار و به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ازمایش شد. تمامی آزمایش ها در ۵۰ درصد باز بودن دریچه گاز صورت گرفت. مشخصه های عملکردی موتور برای سوخت های ترکیبی نسبت به بنزین بدون سرب مقایسه شد. نتایج تست موتور نشان داد که اضافه کردن اتانول به بنزین، گشتاور، توان ترمزی، بازده حرارتی را به طور معنی داری افزایش می دهد. بعلاوه مصرف سوخت ویژه ترمزی در سوخت E10(10 درصد بیواتانول و ۹۰ درصد بنزین) کاهش و در E50 افزایش یافت. د راین پژوهش مشخص شد که اضافه کردن ۱۰ درصد حجمی بیواتانول به بنزین در تمام سرعت ها، بهترین نتیجه را روی مشخصه های عملکردی موتور دارد.