سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قدیر اسماعیلی – آمل،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی
علی اکبر رنجبر – بابل،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سهیل پرخیال – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

استفاده از میکروکانالها قابلیتهای خود را در افزایش عملکردحرارتی نشان داده و در این راستا، تحقیقات زیادی برای استفاد ه عملی از آنها در میکرومبدلها صورت گرفته است. مهمترین معضلاستفاده از میکروکانالها، افزایش افت فشار در آنها تحت تاثیر کوچکسازی ابعاد میباشد و برای افزایش عملکرد حرارتی آنها ایدههای جدیدی مطرح شده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثراتبه کارگیری پله در میکروکانال به عنوان روشی غیرفعال در بهبود انتقال حرارت به صورت آزمایشگاهی بوده است. علاوه بر این، اثر پله با زوایای صفر، ۴۵ ،۳۰۶۰ درجه روی افت فشار و انتقال حرارت در میکروکانال بصورت آزمایشگاهی مطالعه گردید. افت فشار ایجاد شده در کانال نیز برای هر یک از الگوها با استفاده از فشارسنج دیفرانسیلی در ورودی و خروجی اندازهگیری گردید. با استفاده از سهترموکوپل در ورودی، خروجی و بستر کانال، عدد ناسلت اندارهگیری شد. نتایج نشان داد که بکارگیری پله در میکروکانال مستقیم، انتقال حرارت را افزایشخواهد داد و پلههای با زاویه ۴۵ درجه در مقایسه با سایر زوایا، بهترین عملکرد حرارتی را از خود نشان دادند