سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محبوبه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساناز اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
نغمه جمشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
موسی فرهادی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

روشهای مختلفی جهت پایدارسازی ذرات نانودرسیال پایه وجوددارد که با توجه به نوع نانوذره اندازه و غلظت آن درسیال پایه و همچنین نوع سیال پایه مورد استفاده قرارمیگیرد زمان پایداری نانوسیال یکی از فاکتورهای مهم دربه کارگیری این نوع سیال ها میب اشد دراین مقاله روشهای متداول پایدارسازی نانوسیال SiO2 درسه نوع سیال پایه روغن ترانسفورماتور روغن ترمز و آب / اتیلن گلیکول مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داد که پایداری نانوسیال بطور گسترده اهی به غلظت ذرات نانو موجود درسیال نوع فعال کننده سطحی و نوع سیال پایه بستگی دارد.