سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حیدری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیدصادق میرطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

این تحقیق به بررسی نتایج تجربی برخی تست های تونل باد از یک مدل پرنده کروز درعددماخ ۰/۷ که دارای دوبال برآزا و چهار بالک کنترلی درانتها می باشد پرداخته و تاثیرات زاویه بالک ها دروضعیت ایجاد گشتاور غلت را روی سایر گشتاورها و نیروهای آیرودینامیکی مطالعه می کند بدین منظور ابتدا پیکربندی موشکهای کروز دم کنترل معرفی شده و مزایا و معایب این نوع موشک بیان میشود درادامه پس ازمعرفی تجهیزات تونل باد و هندسه مدل مورد آزمایش نقش بالکهای افقی و سپس نقش هر ۴ بالک درتولید گشتاورغلت بررسی و مقایسه می گردد نتایج نشان میدهد که اثر بالک به مراتب بیشتر از ۲ بالک است هرچند که به نظر می رسد که ابعاد بالک ها برای ایجاد پایداری و گشتاور پیچشی به حدکافی بزرگ نیست.