سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود پدرام – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
امیربک خوشنویس – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
بهزاد ذوالقدر –

چکیده:

بعلت اهمیت مطالعه دنباله اجسام حجیم و تعیین صحیح مقدارضریب پسا با استفاده از روشهای تجربی در این تحقیق به مطالعه اثرات سیم اغتشاش ساز مربوط به ایرفویلNACA 0012 روی دنباله آن پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از سیمهای جنس مسی که دارای قطرهای mm0.5, 1, 1.5 می باشند و بر روی ماکزیمم ضخامت ایرفویل نصب می شوند برای درهمی جریان استفاده می شوند. و در نهایت اغتشاشات دنباله پشت ایرفویل با سیم اغتشاش ساز ( نصب شده روی برگه هوابر) و بدون سیم اغتشاش ساز مقایسه می گردد. به منظور شبیه سازی جریان سیال از تونل بادی مدار باز و دمشی استفاده شده است که دارای حداکثر شدت اغتشاشات اسمی %۰/۱ می باشد. سرعت سنج استفاده شده در این تحقیق از نوع سیم داغ بوده و توانایی اندازه گیری سرعت لحظه ای جریان را دارد. مدل برگه هوابر استفاده شده در این تحقیق NACA0012 بوده ودارای طول خط وترcm30 وضخامتmm30 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر قطر سیمهای نصب شده سطح ایرفویل باعث تغییرات مهم در نمودار شدت اغتشاشات می گردد. از نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان در صنایع هوافضا و اتومبیل سازی استفاده کرد.