سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود جودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود مانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
علی یاراحمدی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراینمقاله جزئیات ضریب فشار درحالت دو بعدی حول یک ایرفویل درنوسان پیچینگ درجریان غیردائم بصورت تجربی درتونل باد با سرعت پایین ارایه شده است ایرفویل مورد مطالعه eppler361 بوده که از ۱۰ نقطه در سطح بالا و ۸ نقطه در سطح پایین آن برای اندازه گیری استفاده شده است مقادیر ضریب فشار در دو حالت تونل باد با دیواره صلب و تونل باد با دیواره شیاردار اندازه گیری شده که به مقایسه آنها تاثیرات دیواره بروری رفتار ایرفویل مشخص می شود که حداقل ۳۰% سطح بالایی دیواره شیاردار برداشته شده تا خصوصیات جریان به جریان آزاد بسیارشبیه شود با انجام آزمایشات مشخص شد که دردیواره شیاردار بیشینه مکش کاهش یافته و جدایش جریان سریعتر و درزاویه کمتری اتفاق می افتد.