سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک (تبدیل انرژی)، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
امیربک خوشنویس – آاستادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این مقاله مطالعه تجربی جریان در یک مدل ساختمان انجام شده است. تاثیر ایجاد برامدگی های پنجره گونه در روی مدل با حالت بدون برآمدگی برای دو زاویه قرارگیری ۹۰ و ۴۵ درجه در مقابلجریان آزاد هوا و به صورت مقایسه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور شبیه سازی جریان سیال از تونل بادی مدارباز و دمشی استفاده شده است که دارای حداکثر شدت اغتشاشاتاسمی ۰٫۱ درصد می باشد. سرعت سنج استفاده شده در این تحقیق از نوع سیم داغ بوده و توانایی اندازه گیری سرعت لحظه ای جریان را دارد . .مدل چوبی استفاده شده در این آزمایش دارای سطح مقطع cm2 9 و طول ۴۰۰mm می باشد. داده برداریها در ۵ مقطع طولی در پشت مدل انجام شده و پروفیل سرعت متوسط برای سرعت جریان آزاد هوای v=15m/s بدست آمده است. ضریب مقیاس مدل ۱/۳۰۰ و ضریب انسداد ۰٫۰۷۵ می باشد نتایج این تحقیق نشان میدهد که ایجاد برامدگی تغییرات مهمی در پروفیل های سرعت متوسط و شدت اغتشاشات می نماید که برای حالت های ۹۰ و ۴۵ درجه در ایستگاه های مختلف متفاوت است. تقارن در نمودارهای پروفیل سرعت متوسط و شدت اغتشاشات به علت فرکانس بالای داده برداری مشهود می باشد.