سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه ایوانی – کارشناس ارشد هوافضا
محمود مانی – استاد دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

برای بررسی جریان پایا روشهای تئوری و تحلیلی برای تمام رژیمهای سرعت به دست آمده است حال آنکه با وجود تحقیقات گسترده درزمینه آیرودینامیک ناپایا هنوز قادر به پیش بینی کامل رفتار جریان ناپایا نیستیم در این مقاله به بررسی نتایج حاصل از اعمال ۳ نوع زبری متفاوت ۱۲، ۱۶ و ۲۴ به منظور شبیه سازی هرچه بیشتر نتایج تست به نتایج واقعی پرواز درحرکت پیچشی جریان ناپایا پرداخته ایم. تمامی آزمایشات درتونل باد مادون صوت با ابعاد محفظه آزمایش ۴۵×۴۵×۱۲۰ سانتی متر فرکانس کاهش یافته ۰/۰۱۴۱۳ دامنه نوسان سانتی متر و عدد رینولدز ۵ ۱۰*۵ ۱۰ انجام پذیرفته است نتایج حاصل از آزمایش برتاثیرزبری برپهنای حلقه های هیسترسیس حکایت دارد.