سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان سوختانلو – دانشجوی دکتری
علیرضا تیمورتاش – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مه پیکر –

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اثر اغتشاشات جریان آزاد برروی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله ۰، ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ درجه و عدد رینولدز ۸۸۰۰ پرداخته شده است به منظور مغشوش کردن جریان ورودی به سیلندر از شبکه هایی توربولانس ساز استفاده شده است که به ترتیب شدت اغتشاشات ۴/۵ و ۶ درصد را تولید می کنند مشخصه های دنباله سیلندر در شدت اغتشاشات ۰/۱ ، ۴/۵ و ۶ درصد اندازه گیری شده و با یکدیگر مقایسه شده است این مشخصه ها شامل پروفیل سرعتمتوسط و ضریب پسا می باشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقدار شدت اغتشاشات ورودی به سیلندر باعث تغییرات مهم در پروفیلهای سرعت متوسط و مقادیر ضریب پسا می شود و با افزایش شدت اغتشاشات ضریب پسا کاهش می یابد.