سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه محمدزمانی – سمنان، میدان دانشگاه، روبرویپارک جنگلی سوکان، دانشگاه سمنان
عبدالحسین فریدون – سمنان، میدان دانشگاه، روبرویپارک جنگلی سوکان، دانشگاه سمنان
سیدعلیرضا ثابت – تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان کرج، بلوارپژوهش، پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ای
شکوفه دولتی – سمنان، کیلومتر ۷جاده مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در این مقاله،ضربه سرعت بالا وآسیب ناحیه شکست حاصل از آن درنانوکامپوزیت پلی پروپیلن / نانولوله کربنی مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظوراز یک گلوله فولادی با نوک نیم کروی باقطر۸/۷ میلیمتر و وزن۱۱/۳۴ گرم استفاده شده است .صفحات نانوکامپوزیتی در ابعاد۱۲×۱۲ سانتی متروضخامت ۲میلیمتربا استفاده از روش اختلاط مذاب و سپس تزریق، در درصدهای مختلفی از نانولولهکربنی ( ۰و۰/۷۵ و ۱و ۱/۵ درصدساخته شدند و سپس بااستفاده از دستگاه آزمایش ضربه سرعت بالا در محدوده سرعت های ۲۰ تا ۱۵۰ متربرثانیه مورد آزمایش قرار گرفتند . نو احی شکست ناشی از ضربه، با استفاده از نرم افزار ایمیج -جی مورد بررسی قرارگرفتند. بررسی ها نشان دادندکه در سرعت های بالاتر، مساحت کمتری از صفحات مورد آسیب قرار گرفتند و در سرعت های پایین – ترآسیب موضعی بیشتری مشاهده شد . همچنین نمونههای نانوکامپوزیتی حاوی ۱% نانولولهکربنی، سرعت حد بالستیک و جذب انرژی بالاتری را نسبت به نمونه های دیگر و در مقایسه با نمونه های پلیپروپیلن خالص نشان دادند.