سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ژیلا حسینی نژاد – کارشناس معماری
امیربهنام بقائی فر – کارشناس ارشد بازسازی

چکیده:

بی خانمانی و چگونگی اسکان موقت از مهمترین مشکلات درفرایند فعالیت های پس از بلایا خصوصا درروستاها است از یک سو اغلب روستاهای کشور درنواحی سانحه خیز قرار دارند و از سوی دیگر فقدان ارزیابی برنامه های بازسازی پس از سانحه و پیامدهای آنها سبب ایجاد مشکلات فراوان در روند توسعه جامعه محلی و ملی شده است دراین مقاله سعی برآن استکه با بررسی تجارب ایران و جهاهن در زمینه بازسازی سکونتگاه های روستایی در مرحله اسکان موقت و به ویژه سرپناه موقت از تکرار مشکلات ذکر شده پس از سوانح آینده کاسته شود.